C++ Program to Find Maximum of Three Numbers

C++ Program to Find Maximum of Three Numbers

Write C++ Program to Find Maximum of Three Numbers

// CPP Program to Find Maximum of Three Numbers

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int n1, n2, n3;

	cout << "Enter the number 1 :--> ";
	cin >> n1;

	cout << "Enter the number 2 :--> ";
	cin >> n2;

	cout << "Enter the number 3 :--> ";
	cin >> n3;

	if(n1 > n2)
	{
		if(n1 > n3)
		{
			cout << "\nThe largest number among " << n1 << ", " << n2 << " and " << n3 << " is " << n1;
		}
		else if(n3 > n1)
		{
			cout << "\nThe largest number among " << n1 << ", " << n2 << " and " << n3 << " is " << n3;
		}

	}
	if(n2 > n1)
	{
		if(n2 > n3)
		{
			cout << "\nThe largest number among " << n1 << ", " << n2 << " and " << n3 << " is " << n2;
		}
		else if(n3 > n2)
		{
			cout << "\nThe largest number among " << n1 << ", " << n2 << " and " << n3 << " is " << n3;
		}
	}

	return 0;
}

Output:

Enter the number1 :--> 89
Enter the number2 :--> 56
Enter the number3 :--> 98

The largest number among <89 ,56 ,98> is 98