Python Program to Find Diameter, Circumference and Area of Circle

Python Program to Find Diameter, Circumference and Area of Circle

Write Python Program to Find Diameter, Circumference and Area of Circle

# Python Program to Find Diameter, Circumference and Area of Circle

PI = 3.14

#get the value of radius
radius = float(input("Enter radius of circle :-->"))

diameter = 2 * radius       # Diameter Formula
circumference = 2 * PI * radius  # Circumference Formula
area = PI * radius * radius    # area of circle Formula

print("Area of circle is :--> ", area)
print("The Diameter of the circle is :--> ", diameter)
print("The Circumference of the circle is :--> ", circumference)

Output:

Enter radius of circle :-->5

Area of circle is :--> 78.5
The Diameter of the circle is :--> 10.0
The Circumference of the circle is :--> 31.400000000000002